Homepage

H2H Stastistics for Under-Over 2.5

Contact us
Overview
Standings/Leagues
Soccer matches
Next matches
By Date/Time
By League
Results
By Date/Time
By League
Live Scores
Press Poll
All by Date/Time
Press Poll 100%
Press Poll 70%-99%
Popular Draws
Previous
Head-To-Head
1-X-2
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
HalfTime/FullTime
Correct Score
Best Of
Best Under
Best Over
Best Goal/Goal
Best No G/G
Best Draws
History
Home/Away
Teams home & away
Under-Over
Goal/Goal-No G/G
Draws
Statistics
Leagues
Home odds
Away odds
Reality
Live Scores
χειρουργος
kino live
pame stoixima

At home for the home team and as visitor for the away team

Comp. Home team Under-Over Away team Under-Over Odd Under Odd Over % Under % Over Result
ΑΒΠΛBUXTON-ASHTON UNITED-2.051.501-0
ΝΚΡ3ΚΟΡΑΪΛ-ΝΤΑΕΖΟΝ ΧΙΝΤΡΟ-1.482.101-2
DFFEYENOORD6-8OOuuOuuuOOOuOOADO DEN HAAG8-6uOuuuuOOOuuuOO2.051.5050.0050.004-0
OYRDANUBIO1-2OuOBOSTON RIVER0-4OOOO2.001.5514.2985.71-
OYRFENIX3-1OuuuWANDERERS0-3OOO1.851.6542.8657.14-
OYRRAMPLA JUNIORS1-2OuOLIVERPOOL MONTEVIDEO1-2uOO1.801.7033.3366.67-
OYRDEFENSOR SPORTING1-3OOOuCERRO2-1uOu1.701.8042.8657.14-
OYRATENAS1-1uOPENAROL2-1uuO2.101.4860.0040.00-
AFCΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ-ΜΙΑΝΜΑΡ-1.751.755-1
U21MOLDOVA (U21)-ΛΕΤΟΝΙΑ U21-1.581.921-1
U21SLOVENIA (U21)-UKRAINE (U21)-1.651.852-3
U20ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U20-ΓΕΡΜΑΝΙΑ U20-1.851.650-1
U20ΠΟΛΩΝΙΑ U20-ΑΓΓΛΙΑ U20-1.851.650-1
U21ITALY (U21)-NORWAY (U21)-2.001.551-1
U21HOLLAND (U21)-BELGIUM (U21)-1.881.621-4
U21AUSTRIA (U21)-DENMARK (U21)-1.821.680-5
OYRPROGRESO2-2uOOuRACING MONTEVIDEO2-1uOu1.701.8057.1442.86-
OYRNACIONAL DE FOOTBALL1-2OOuCA RIVER PLATE1-2OuO1.901.6033.3366.67-
DFURUGUAY-CZECH REPUBLIC-1.552.002-0
DFJAPAN-MALI-1.502.051-1
DFAZERBAIJAN-BELARUS-1.422.250-1
DFCYPRUS-MONTENEGRO-1.482.100-0
DFFINLAND-FYR MACEDONIA-1.522.020-0
DFRUSSIA-BRAZIL-1.701.800-3
DFBULGARIA-BOSNIA & HERZ.-1.482.100-1
DFNORWAY-AUSTRALIA-1.502.054-1
DFSENEGAL-UZBEKISTAN-1.502.051-1
DFTURKEY-REP. OF IRELAND-1.402.301-0
DFGREECE-SWITZERLAND-1.402.300-1
DFHUNGARY-KAZAKHSTAN-1.801.702-3
DFTUNISIA-IRAN-1.452.151-0
GA3BEZIERS-CONSOLAT MARSEILLE-1.552.001-1
GA3ΚΟΝΚΑΡΝΟ-RED STAR FC 93-1.482.10-
GA3CHAMBLY THELLE FC-ΣΟΛΕ-1.601.906-2
GA3LES HERBIERS-ΠΟ-1.502.050-1
GA3ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ-BOULOGNE-1.482.101-0
GA3ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ-ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ-1.522.020-0
GA3ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ-CRETEIL-1.581.922-1
GA3LAVAL-ΑΒΡΑΝΣ-1.581.922-0
DFMOROCCO-SERBIA-1.422.252-1
DFARGENTINA-ITALY-1.502.052-0
DFAUSTRIA-SLOVENIA-1.552.003-0
DFGERMANY-SPAIN-1.801.701-1
DFNETHERLANDS-ENGLAND-1.601.900-1
DFPOLAND-NIGERIA-1.581.920-1
DFPORTUGAL-EGYPT-1.581.922-1
DFSCOTLAND-COSTA RICA-1.482.100-1
OYLPBALA TOWN-GAP CONNAH S QUAY FC-1.601.900-1
DFFRANCE-COLOMBIA-1.801.702-3
DFPERU-CROATIA-1.402.302-0
ΜΕΞ2ΠΟΤΡΟΣ-ΒΕΝΑΝΤΟΣ-1.581.920-1
ΜΕΞ2ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ-DORADOS CULIACAN-1.751.753-1
ΜΕΞ2ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ-ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ-1.851.651-1
DFMEXICO-ICELAND-1.502.053-0
ΜΕΞ2ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣ.-ΧΟΥΑΡΕΣ-1.522.021-0
ΜΕΞ2ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ-ATLANTE-1.601.902-1
ΜΕΞ2ΜΟΥΡΘΙΕΛΑΓΚΟΣ-ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ-1.482.101-0
NK2SEOUL E-LAND FC0-0GWANGJU FC1-0u1.781.72100.000.00-
NK2SUWON FC1-1uOBUCHEON FC 19950-2OO1.681.8225.0075.00-
AYLC. COAST MARINERS FC6-5OuuOuuuOOOuSYDNEY FC5-6uuuuOOOuOOO2.051.5050.0050.00-
RW2ROTOR VOLGOGRAD7-6OOuOOOuuuOuuuENISEY6-8OuOOOOOuuuOuuO1.552.0048.1551.85-
RW2TOM TOMSK7-7OOOOOOuuOuuuuuSIBIR9-4uOOuOuuuOuuuu1.452.1559.2640.74-
NK2ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΧΓΟΥΑ ΦΚ2-0uuFC ANYANG1-1uO1.651.8575.0025.00-
AYLMELBOURNE CITY6-5uuuuuuOOOOOWESTERN SYDNEY7-5OuuuuuOuuOOO1.921.5856.5243.48-
ΤΣΧ2PARDUBICE-ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ-1.751.75-
RW2KRYLYA SOVETOV11-3uuuuuOuOuuuuOuORENBURG11-2uuuOuuuuuuOuu1.452.1581.4818.52-
RW2OLIMPIYETS NIZHNY NOVGOROD7-7OuuuOuOuOOuOOuTAMBOV8-6OOOuuuuuOOuOuu1.522.0253.5746.43-
ΠΟΛ3ΓΚΑΡΠΑΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΡΙΜΠΝΙΚ-1.851.65-
RW2AVANGARD KURSK8-5OuuOuuuuOOOuuSHINNIK YAROSLAVL6-7OuuOOuuuOOuOO1.482.1053.8546.15-
RW2VOLGAR ASTRAKHAN10-4uOuOuuuuOOuuuuDYNAMO SAINT PETERSBURG9-4uOuuOuuOuuuOu1.552.0070.3729.63-
RW2KHIMKI10-4OuuuuOuuuuuOuOTYUMEN5-8OuOuuuOOOOOOu1.482.1055.5644.44-
IS2ALBACETE8-8OuOOOuuOOuOOuuuuCULTURAL LEONESA5-10uOOuOuuOOOOOuOO1.502.0541.9458.06-
ANLTRANMERE7-11OuOuuuOuOuOOOOOOuOEASTLEIGH6-12uOuOuOuOOuOuOOOOOO2.001.5536.1163.89-
GE3FC WURZBURGER KICKERS8-7uuOOOuOuOOuuuOuKARLSRUHER SC11-4OuOuuuuOuuuuuuO1.402.3063.3336.67-
GE3HANSA ROSTOCK7-8uOuuuuuOOOOOOuOCARL ZEISS JENA7-6uuOuOuOOOuuuO1.601.9050.0050.00-
GE3ROT-WEISS ERFURT8-5uuuuuOuOuOOuOFORTUNA KOLN7-8uOuOOOuuOOuOuOu1.651.8553.5746.43-
GE3PREUSSEN MUNSTER10-5OuuuuOuuuOuOuuOSPVGG UNTERHACHING6-9OuOOuuOOOuOuOOu1.701.8053.3346.67-
GE3SG SONN. GROSSASPACH8-6OuuuuOOuOuuOOuHALLESCHER FC8-7OOuuOOuuOuuOuOu1.601.9055.1744.83-
GE3SPORTFREUNDE LOTTE8-6uOOOuOuOuuuOuuCHEMNITZER FC4-11OuOOOuOOuOOOOuO1.721.7841.3858.62-
GE3SV MEPPEN8-5OOOuuuuOuOuuuSV WEHEN7-7OOuOuOOuuuOuuO1.651.8555.5644.44-
EBEΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -TRIKALA-1.552.00-
ΠΟΛ3ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ-ΒΕΖΧΕΡΟΒΟ-1.851.65-
RW2FAKEL VORONEZH8-4OuuOOuuuuuOuZENIT 26-8OOuOOuOuuuOOOu1.552.0053.8546.15-
RW2LUCH-ENERGIYA8-5OOuuuuuOuuOOuSPARTAK MOSCOW 23-11OOuOOOOOOOOOuu1.482.1040.7459.26-
ΛΙΠΡΚΟΥΝΕΟ-ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ-1.482.10-
ΛΙΠΡΟΛΜΠΙΑ-ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ-1.601.90-
ΤΣΧ2TABORSKO-ΣΟΚΟΛΟΦ-1.601.90-
DFARMENIA-ESTONIA-1.581.92-
DFNORTHERN IRELAND-SOUTH KOREA-1.372.40-
ΠΟΛ3ΛΟΝΤΖ-ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ-1.921.58-
ΠΟΛ3ROZWOJ KATOWICE-GKS BELCHATOW-1.851.65-
ΠΟΛ3ΣΙΑΡΚΑ ΤΑΡΝΟΝΜΠΖΕΓΚ-ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΟ-1.851.65-
RW2KUBAN8-5uuOOuOuOuuOuuBALTIKA9-4OuuuuuOuuOOuu1.522.0265.3834.62-
OYLPABERYSTWYTH TOWN-ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ-1.901.60-
OYLPΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ-CARMARTHEN TOWN-2.021.52-
OYLPTHE NEW SAINTS-CEFN DRUIDS AFC-2.551.32-
ΤΣΧ2OPAVA-USTI NAD LABEM-2.251.42-
ANLALDERSHOT TOWN8-10OOOuuOuOOOuuOuuOuOBOREHAM WOOD10-9OOOOuOuOuuOuuuOOuuu1.502.0548.6551.35-
ANLBARROW11-7uOuOuuuOOuOuuOuuuODOVER11-7uOuuuuOuuuuOuOOOOu1.601.9061.1138.89-
ANLDAGENHAM & REDBRIDGE6-13OOOOOOuuuOuOuOOOuOOAFC FYLDE7-11uOuOOOOOOOuuOOuuOu1.851.6535.1464.86-
ANLEBBSFLEET UNITED9-9uOuOuuuOuOOOOuuOuOMAIDENHEAD9-10uOuuOuOuOuOuOOOOuOu1.751.7548.6551.35-
ANLFC HALIFAX TOWN8-10uOuOOOuuuuOuOOOOuOΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ-1.601.90-
ANLLEYTON ORIENT11-8OuuOOOOuuuOOuuuOuuuWOKING6-12OOuOOOuuOuOOOOuOOu1.751.7545.9554.05-
ANLSUTTON UTD10-9uOOuuOOOuOuuOuOuOuuCHESTER11-8uOuuOOuuOuOOuuuOuOu1.801.7055.2644.74-
ANLTORQUAY9-9uOOuuuOuuuOuuOOOOOGUISELEY AFC6-13uOuOuuOuOOOuOOOOOOO1.701.8040.5459.46-
ANLWREXHAM13-6uuuuuuuOOuuuuOOOuOuMAIDSTONE UTD9-9uuOOuOuuuOuOuOOOOu1.581.9259.4640.54-
ΑΚΕΡGATESHEAD9-10uOOuOuuOuuOOuuOuOOOBROMLEY8-10OuOuOOuOOuOOOuOuuu1.851.6545.9554.05-
ΑΚΕΡWEALDSTONE-ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-1.681.82-
AG1BRADFORD7-10OuOuOuuuuOOOOOOOuGILLINGHAM10-9uuOuOuuOuuOuOOuOuOO1.651.8547.2252.78-
AG1CHARLTON10-9uOOOuuuOOOuuOuOOuuuPLYMOUTH12-6OuOuuOuuuuuuOuOOuu1.681.8259.4640.54-
AG1BURY11-8uOuuOuOuOuOuuuOuOOuWIGAN6-11uuuOOOuOOOOuOOOuO1.651.8547.2252.78-
AG1FLEETWOOD TOWN8-11uuOOOOOuuuOuOOOOOuuNORTHAMPTON7-11uOOuuuOOOuOOOOuOOu1.601.9040.5459.46-
AG1MILTON KEYNES DONS12-7uuuOuOuOuuuuuuOOuOOBLACKPOOL12-7OOuOOOuuuuuuOuuuuuO1.552.0063.1636.84-
AG1PETERBOROUGH7-12OOOuOOuuuOOOuOuOuOOBRISTOL ROVERS8-11uOOOOOOuuOOuuuOOuuO1.901.6039.4760.53-
AG1SCUNTHORPE11-8uuuuuOuOuuOOuOuOOuOROCHDALE10-9uOuOuuOuOOOuuOuOuOu1.552.0055.2644.74-
AG1SHREWSBURY13-4uOuuuuOuuuuuOOuuuAFC WIMBLEDON12-7uuuuuOuuOuOOuOuOOuu1.482.1069.4430.56-
AG1SOUTHEND8-11OuuOuOuuuuOOOOOOOOuROTHERHAM8-10uOuuuuOOuOOOOuOuOO1.701.8043.2456.76-
AG2CARLISLE12-7OOuuuuOuOuOOuuuuuuOCAMBRIDGE UNITED12-7uuOuOuuuOuuOuOOuOuu1.651.8563.1636.84-
AG2COVENTRY12-6OuuuuuuuuuOOuOOuuOGRIMSBY9-10OOOOuOOuuuuuuuOOOuO1.581.9256.7643.24-
AG2CRAWLEY TOWN12-7OuuuOuuuuOuuuuOOOuOCHELTENHAM8-11OOuuuuOOOuOuOOOuuOO1.651.8552.6347.37-
AG2EXETER12-6uuuOOOOuuuOOuuuuuuSWINDON TOWN4-15OuOuuOOOOOOOOuOOOOO1.721.7843.2456.76-
AG2FOREST GREEN9-10OOOuuuOuOuuuOuOOOuOMANSFIELD12-6OOuuOuuuuOuuOuOuuu1.601.9056.7643.24-
AG2MORECAMBE9-9OuOOuuOuOuuOOuOuOuLINCOLN11-7OuOuOuuuOuuuOuuOuO1.601.9055.5644.44-
AG2NEWPORT COUNTY10-7OuuuuOuuOOuOOuuOuCREWE9-9uuOOuuOOuuuOuOOuOO1.681.8254.2945.71-
AG2STEVENAGE8-10OOOuOuOOuuuOOuuuOOCOLCHESTER10-9OOuOOuOuuOOuuOOuuuu1.701.8048.6551.35-
AG2WYCOMBE5-14OOOOOOuOOOuuOOOOOuuPORT VALE12-7OuuuuuOuuOOuuuOOOuu1.701.8044.7455.26-
ΑΓΙΣΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-ΘΑΡΟΚ-2.021.52-
ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ-2.021.52-
ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-2.101.48-
ΑΓΙΣΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-2.251.42-
ΑΓΙΣΧΕΝΤΟΝ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ-2.101.48-
ΑΓΙΣΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ-ΧΑΡΟΒ ΜΠΟΡΟ-2.021.52-
ΑΓΙΣLOWESTOFT TOWN-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-2.021.52-
ΑΓΙΣMARGATE-ΕΝΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ-2.101.48-
ΑΓΙΣΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-ΝΤΑΛΓΟΥΙΤΣ ΑΜΛΕΤ-2.021.52-
ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΛΙΣΤΟΝ-1.901.60-
ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ-1.901.60-
ΑΓΙΣΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ-ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ-2.101.48-
AGNBCHORLEY-BOSTON UTD-1.701.80-
AGNBCURZON ASHTON-TAMWORTH-1.851.65-
AGNBFC UTD OF MANCHESTER-BRADFORD PARK AVENUE-2.001.55-
AGNBHARROGATE TOWN-GAINSBOROUGH-2.601.30-
AGNBKIDDERMINSTER-SALFORD CITY-1.821.68-
AGNBNORTH FERRIBY UNITED-BLYTH SPARTANS-2.301.40-
AGNBNUNEATON-YORK-2.001.55-
AGNBSOUTHPORT-ALFRETON-2.051.50-
AGNBSTOCKPORT-ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ-1.901.60-
AGNBAFC TELFORD UTD-DARLINGTON 1883-1.821.68-
AGNNBATH CITY-HAVANT & WVILLE-1.522.02-
AGNNΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ-1.921.58-
AGNNEASTBOURNE BOROUGH-TRURO CITY-2.001.55-
AGNNΧΑΜΠΤΟΝ ΡΙΤΣΜΟΝΤ-BRAINTREE-1.721.78-
AGNNHEMEL HEMPSTEAD TOWN-GLOUCESTER CITY-1.901.60-
AGNNΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-WELLING-1.851.65-
AGNNOXFORD CITY-DARTFORD-2.051.50-
AGNNST ALBANS-ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ-1.901.60-
AGNNWESTON SUPER MARE-ΜΠΟΓΝΟΡ ΡΕΓΚΙΣ-1.921.58-
AGNNWHITEHAWK-CONCORD RANGERS-1.921.58-
ΑΒΠΛASHTON UNITED-ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-2.021.52-
ΑΒΠΛBUXTON-HEDNESFORD TOWN-2.251.42-
ΑΒΠΛΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΙΤΜΠΙ-2.251.42-
ΑΒΠΛΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ-STOURBRIDGE-2.251.42-
ΑΒΠΛGRANTHAM TOWN-BARWELL-2.251.42-
ΑΒΠΛHALESOWEN TOWN-ALTRINCHAM-2.251.42-
ΑΒΠΛΛΑΝΚΑΣΤΕΡ-STAFFORD RANGERS-2.251.42-
ΑΒΠΛMARINE-SUTTON COLDFIELD-2.251.42-
ΑΒΠΛMICKLEOVER SPORTS-WORKINGTON-2.251.42-
ΑΒΠΛΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ-MATLOCK TOWN-2.251.42-
ΑΒΠΛΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ-NANTWICH TOWN-2.251.42-
ΑΒΠΛSTALYBRIDGE-ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-2.251.42-
ΑΝΠΛΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ.-ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-2.551.32-
ΑΝΠΛΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ-2.101.48-
ΑΝΠΛΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ-ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ-2.151.45-
ΑΝΠΛΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ.-WEYMOUTH-2.101.48-
ΑΝΠΛΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-2.251.42-
ΑΝΠΛFARNBOROUGH-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-2.401.37-
ΑΝΠΛKETTERING-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-2.251.42-
ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ-ΤΙΒΕΡΤΟΝ-2.251.42-
ΑΝΠΛΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ.-ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ-2.151.45-
ΑΝΠΛΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ-BISHOP S STORTFORD-2.401.37-
EBEOFI-ERGOTELIS-2.001.55-
DFCANADA-NEW ZEALAND-1.581.92-
DFGEORGIA-LITHUANIA-1.701.80-
ΠΟΛ3WISLA PULAWY-MKS KLUCZBORK-1.901.60-
SC1ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ.-RAITH ROVERS4-11uOOOuOOOOuuOOOO1.921.58-
SC1ALBION ROVERS3-11OOOOuOuOOOOuOOALLOA ATHLETIC8-7uuOuuOuOuOOuuOO1.901.6037.9362.07-
SC1AYR UTD1-14OOOOOuOOOOOOOOOQUEENS PARK7-8uuuOuOuOOOOuOuO2.151.4526.6773.33-
SC1ARBROATH7-8uOOuOOOOOuOuuuuSTRANRAER5-9OOOuuuOuuOOOOO1.921.5841.3858.62-
SC1FORFAR ATHLETIC8-7OuOuOuuuOuOuOOuEAST FIFE7-7uOuOOuuOOuuuOO1.851.6551.7248.28-
SC2BERWICK7-5OOOuuuuuOuOuEDINBURGH CITY7-6uuOOuuOuOuOuO1.701.8056.0044.00-
SC2CLYDE9-6OuOuOOuuuuOuOuuMONTROSE9-5OuuOuOuuuuuuOO1.701.8062.0737.93-
SC2PETERHEAD5-9OOuuuOOOOOuuOOANNAN ATHLETIC7-8OOuOuuuuOuuOOOO2.021.5241.3858.62-
SC2STENHOUSEMUIR4-11OOuOOuuOOOOOuOOELGIN CITY2-12OOOOOOuOOOOOuO2.021.5220.6979.31-
SC2STIRLING ALBION6-8OuOOOOuuuuOOOuCOWDENBEATH13-2uuuuuuuOuuuuuuO1.801.7065.5234.48-
STSDUNDEE UTD4-9OuuOuOOOOOOuODUNFERMLINE9-6uOOOuuuOuuOuuuO1.581.9246.4353.57-
STSMORTON8-5OuOuuOOuuuuOuBRECHIN3-10OuOOOOOOOOOuu1.901.6042.3157.69-
STSQUEEN OF THE SOUTH6-8OuOuOOuOuOuuOOLIVINGSTON5-8OuOuOOOOOuuOu1.651.8540.7459.26-
IS2LUGO8-7uuOuuuuuOOOuOOOVALLADOLID8-7OOuOuOuuOOuuuOu1.701.8053.3346.67-
OYLPNEWTOWN AFC-LLANDUDNO-1.801.70-
ΛΙΠΡΠΡΑΤΟ-ΛΟΥΚΕΖΕ-1.522.02-
ΛΙΠΡAREZZO-ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ-1.522.02-
KROINTER ZAPRESIC-ISTRA 1961-1.522.02-
ΣΚΤΚDUMBARTON9-5uOOOuuOuOuuuuuINVERNESS CT8-6OOOOuuuuuOuOuu1.701.8060.7139.29-
DFSWEDEN-CHILE-1.502.05-
IT2SPEZIA10-5uOuuOuuOuuuuOOuASCOLI9-7OOuuuOOOuuuuOuOu1.402.3061.2938.71-
POL2ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ7-4OOuOuuuOuuuGKS KATOWICE3-6uOOOOOuOu1.502.0550.0050.00-
IS2CORDOBA5-10OOuOOuuOOOuOOOuOVIEDO9-7uuOuuuOOuuuOuOOO1.601.9045.1654.84-
AG2LUTON6-13OOOuuOOOOOuuOuOuOOOBARNET9-10OuOuOOOOuOOuOuuOuuu1.851.6539.4760.53-
AMENEW ENG. REVOLUTION0-1ONEW YORK CITY FC1-0u1.851.6550.0050.00-
DFISRAEL-ROMANIA-1.552.00-
OL2TELSTAR2-13uOOOOOOOuOOOOOOWAALWIJK7-7OuuuOuOOuOOOuu2.251.4231.0368.97-
IS2REUS13-3uuuuuOuuOuuuuOuuALMERIA8-7uuOuuuuuOuOOOOO1.352.4567.7432.26-
IRL1LONGFORD TOWN FC-ATHLONE TOWN-2.851.25-
IT2BARI7-8OuuOOOOuuOuOuOuBRESCIA10-5OuuOuOuuuuuuOuO1.502.0556.6743.33-
ΛΙΠΡMONZA-ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ-1.352.45-
ΛΙΠΡPIACENZA-ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ-1.601.90-
ΛΙΠΡPISA-ΚΑΡΑΡΕΖΕ-1.452.15-
ΛΙΠΡΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ-PISTOIESE-1.581.92-
ΛΙΠΡΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ-LIVORNO-1.581.92-
AMEFC DALLAS1-1uOPORTLAND TIMBERS0-2OO2.051.5025.0075.00-
IRLSLIGO ROVERS1-3uOOODUNDALK2-0uu1.651.8550.0050.00-
IS2SPORTING GIJON10-6uuuOuuuOuOOOuuuORAYO VALLECANO8-7OuuOuuOOOOuuOuu1.701.8058.0641.94-
PAR3 DE FEBRERO1-2uOOGENERAL DIAZ2-1Ouu1.751.7550.0050.00-
PERΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΚΟΥΚΟ-ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ-1.651.85-
AMECOLUMBUS CREW0-1ODC UNITED1-1uO2.051.5033.3366.67-
PARDEPORTIVO SANTANI2-2uOOuCLUB GUARANI1-2uOO2.151.4542.8657.14-
ΜΕΞ2ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948-ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ-1.751.75-
AMENEW YORK RED BULLS0-1OMINNESOTA UNITED FC0-2OO2.301.400.00100.00-
ΜΕΞ2ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ-LEONES NEGROS UDG-1.701.80-
AMECOLORADO RAPIDS0-0ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ-1.502.05-
AMEΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚΑΛΑΞΙ0-1O2.001.55-
ΙΑΠ2FAGIANO OKAYAMA1-1OuVENTFORET KOFU2-1Ouu1.372.4060.0040.00-
ΙΑΠ2JEF UNITED CHIBA1-2uOOKYOTO SANGA1-1Ou1.701.8040.0060.00-
ΙΑΠ2KAMATAMARE SANUKI1-1uOOITA TRINITA1-1Ou1.522.0250.0050.00-
ΙΑΠ2MITO HOLLYHOCK0-2OOYOKOHAMA FC1-1uO1.502.0525.0075.00-
ΙΑΠ2ALBIREX NIIGATA3-0uuuTOKUSHIMA VORTIS2-1Ouu1.482.1083.3316.67-
ΙΑΠ2TOCHIGI SC1-2OOuROASSO KUMAMOTO0-2OO1.482.1020.0080.00-
ΙΑΠ2TOKYO VERDY1-2OOuMONTEDIO YAMAGATA0-3OOO1.552.0016.6783.33-
ΙΑΠ2ZWEIGEN KANAZAWA2-0uuMACHIDA ZELVIA1-1uO1.522.0275.0025.00-
NK2SEONGNAM FC1-0uΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ1-0u1.721.78100.000.00-
AYLWELLINGTON PHOENIX4-7uOOOOOOuuOuΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ4-5uOuOuOuOO2.021.5240.0060.00-
ΙΑΠ2RENOFA YAMAGUCHI1-2OuOMATSUMOTO YAMAGA2-2uuOO1.651.8542.8657.14-
NK2DAEJEON CITIZEN0-1OBUSAN I PARK0-01.801.700.00100.00-
ΙΑΠ2EHIME FC0-2OOFC GIFU1-2uOO1.651.8520.0080.00-
ΙΑΠ2OMIYA ARDIJA2-1OuuAVISPA FUKUOKA2-0uu1.502.0580.0020.00-
AYLPERTH GLORY FC4-6OuuOuOuOOOMELBOURNE VICTORY4-7OuuOOOuOOuO2.101.4838.1061.90-
ΠΟΛ3ZNICZ PRUSZKOW-ΖΑΣΤΖΕΜΠΙΕ-1.651.85-
IS2ALCORCON13-2uuuOuuuuuuuuuOuGIMNASTIC12-4uuuuOuOOuOuuuuuu1.502.0580.6519.35-
IT2PARMA8-6uuOOuOuOOuuOuuFOGGIA5-10OOOOOOOuuuOOOuu1.651.8544.8355.17-
DA2HB KOGE4-7OuOuOuOuOOOVENDSYSSEL FF4-6OuOuOuOOuO1.581.9238.1061.90-
DA2NYKOBING FC4-6OOuuOuuOOOTHISTED FC2-9OOOuOOOOOuO1.681.8228.5771.43-
DA2SKIVE2-9OOOOOOuOOOuBRABRAND3-8OOuuOOOuOOO1.651.8522.7377.27-
GE3FC MAGDEBURG6-8OOOuuuOuOuOuOOVFL OSNABRUCK7-7OOuuuOuOuOOuOu1.721.7846.4353.57-
AG2CHESTERFIELD9-10OuuOOuuOuOOuuuuOOOONOTTS COUNTY12-7OOuuOOuuuuuOuOuuuuO1.601.9055.2644.74-
OL2ALMERE CITY FC3-11uOOOuOOOOOOuOOEMMEN6-9uOuOOOOOuOOuuuO2.051.5031.0368.97-
OL2DORDRECHT4-11OOuOOuOOOOOuOOuGO AHEAD EAGLES6-9OuuOuOOOOOOOuuu2.001.5533.3366.67-
OL2VOLENDAM6-9OuuOuuOuOOOuOOODEN BOSCH8-7uOOuuuOOuOuuOuO2.101.4846.6753.33-
OL2JONG AJAX6-8OuuOOOOuOOuuuOJONG AZ5-11OuuOOOOOOuOuOOOu3.301.1836.6763.33-
ΛΙΠΡΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ-ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ-1.522.02-
ΛΙΠΡCATANIA-ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ-1.681.82-
ΛΙΠΡΣΟΥΝΤΙΡΟΛ-ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ-1.422.25-
ΛΙΠΡΡΕΝΤΕ-TRAPANI-1.552.00-
ΛΙΠΡΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908-LECCE-1.522.02-
ΤΣΧ2ΖΝΟΖΜΟ-ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ-1.921.58-
IT2PALERMO9-6uOuOuuuOuuOuOOuCARPI12-3uuuuuuOuuuuOOuu1.452.1570.0030.00-
IT2PESCARA6-10OOOOOOOOOuuuuuOuEMPOLI5-9uOOOOuOOuuOOOu1.851.6536.6763.33-
IT2PRO VERCELLI8-6uOuOOuOOuuOuuuAVELLINO6-9OOOOOuuuOuOOOuu1.452.1548.2851.72-
IT2TERNANA9-6uuOuOuuuuuOOuOOFROSINONE9-6uOuuOuuuOuOOuOu1.601.9060.0040.00-
IT2SALERNITANA8-7OOuuuOOuuOOOuuuNOVARA7-8uOuOuuOuOuOOOOu1.502.0550.0050.00-
IT2CREMONESE9-6OuuOuOOuuuuOuOuVIRTUS ENTELLA9-5uOOuOuuuuOuuuO1.552.0062.0737.93-
OYLPΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ-BANGOR CITY-1.751.75-
DFGIBRALTAR-LATVIA-3.301.18-
PO2REAL4-9OOuOuOuOuOOOOOLIVEIRENSE9-5uuuuuuOuOOuOOu1.601.9048.1551.85-
PO2SP. COVILHA8-5OOuuuOuuOuuuOSC BRAGA B8-6uOuuOuOOuuuuOO1.482.1059.2640.74-
IS2ZARAGOZA11-4uuuOuuOuuuuuuOOSEVILLA ATLETICO7-8uuOOOuOuOOuOuuO1.751.7560.0040.00-
ΛΙΠΡΜΕΣΤΡΕ-PADOVA-1.522.02-
ΛΙΠΡΡΕΝΑΤΕ-VICENZA-1.502.05-
ΛΙΠΡΦΕΡΜΑΝΑ-ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ-1.482.10-
ΛΙΠΡΠΟΡΝΕΝΟΝΕ-ΡΕΤΖΙΑΝΑ-1.522.02-
ΛΙΠΡΤΕΡΑΜΟ-TRIESTINA-1.452.15-
ΛΙΠΡΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ-JUVE STABIA-1.482.10-
AG1PORTSMOUTH11-8uuuOOOuuuuuOOuuOOuOOXFORD UNITED9-9uuuOOOuuOuuuOOOOuO1.651.8554.0545.95-
PO2AC. VISEU6-8OOuOOuuOOuOOuuFAMALICAO9-5uOuuOOuOuuOuuu1.552.0053.5746.43-
PO2GIL VICENTE6-8OuOOOOOuuuuOuOAROUCA8-6uOuuuOOuuOuOOu1.422.2550.0050.00-
ΒΕΔROESELARE-TUBIZE-1.601.90-
DFFAROE ISLANDS-LIECHTENSTEIN-1.601.90-
IT2VENEZIA12-3uuuuuuuOuuuOOuuCITTADELLA7-8OuuOOuOOuOOOuuu1.552.0063.3336.67-
IS2BARCELONA B9-6OOOuuuuuOuuOuuOOSASUNA13-2OOuuuuuuuuuuuuu1.402.3073.3326.67-
ΛΙΠΡΚΟΖΕΝΤΣΑ-ΑΚΡΑΓΑΣ-1.601.90-
ΛΙΠΡΜΑΤΕΡΑ-ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ-1.552.00-
ΛΙΠΡΜΟΝΟΠΟΛΙ-ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ-1.601.90-
PERΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ-ΣΠΟΡ ΡΟΖΑΡΙΟ-1.721.78-
IS2TENERIFE7-8uOOuuuuOOuOuOOOLORCA FC7-9uOuOuOuuuOOOOOuO1.851.6545.1654.84-
IT2CESENA8-7uOuuOOOuOuuOuOuPERUGIA8-6OuuOOOOuuuuuuO1.601.9055.1744.83-
ΛΙΠΡRAVENNA-GUBBIO-1.522.02-
ΛΙΠΡΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ-ΦΑΝΟ-1.502.05-
IS2GRANADA CF7-8uOOuuOOuOOOOuuuNUMANCIA8-8OuuOuuuOOOOOuuuO1.502.0548.3951.61-
PARCERRO PORTENO1-2uOOSPORTIVO LUQUENO0-3OOO2.151.4516.6783.33-
PARCERRO PORTENO1-2uOOSPORTIVO LUQUENO0-3OOO2.101.4816.6783.33-
PERREAL GARCILASO-SPORT BOYS WARNES-1.901.60-
PARCLUB NACIONAL3-1OuuuDEPORTIVO CAPIATA1-3uOOO2.101.4850.0050.00-
DFBULGARIA-KAZAKHSTAN-1.921.58-
DFALBANIA-NORWAY-1.751.75-
DFFINLAND-MALTA-1.921.58-
U21BELGIUM (U21)-HUNGARY (U21)-1.801.70-
DFPORTUGAL-NETHERLANDS-1.701.80-
U21N. IRELAND (U21)-ICELAND (U21)-1.601.90-
ΑΓΙΣΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ-ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ-2.151.45-
ΑΓΙΣΓΟΥΙΝΓΚΕΪΤ-ΜΠΙΛΕΡΙΚΑΪ-2.051.50-
AGNNWEALDSTONE-EASTBOURNE BOROUGH-2.151.45-
ΑΒΠΛSTOURBRIDGE-SUTTON COLDFIELD-2.301.40-
ILKBOHEMIANS2-2OuuOCABINTEELY-1.851.65-
ILKBRAY WANDERERS0-2OOSHELBOURNE-1.701.80-
ILKWATERFORD UNITED2-1OuuΥΣΣ-3.551.15-
IRL1DROGHEDA UNITED-FINN HARPS-2.101.48-
ΛΙΠΡΣΙΡΑΚΟΥΣΑ-ΡΕΤΖΙΝΑ 1914-1.502.05-
ΒΙΡΛΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ-CRUSADERS FC-2.701.28-
IS2CADIZ12-4uuuuOuuuuOuuuOuOHUESCA9-6uuOOuuuuuOOuOOu1.302.6067.7432.26-
PARSOL DE AMERICA-INDEPENDIENTE-1.651.85-
PARSOL DE AMERICA-INDEPENDIENTE-1.651.85-
PARLIBERTAD2-1uuOOLIMPIA0-4OOOO1.921.5828.5771.43-
U21CYPRUS (U21)-SWEDEN (U21)-1.901.60-
U21GEORGIA (U21)-DENMARK (U21)-2.601.30-
U21KAZAKHSTAN (U21)-LUXEMBOURG (U21)-1.801.70-
U21MONTENEGRO (U21)-FRANCE (U21)-2.301.40-
DFJAPAN-UKRAINE-1.701.80-
U21GREECE (U21)-CZECH REPUBLIC (U21)-1.751.75-
U21TURKEY (U21)-MALTA (U21)-2.601.30-
U21CROATIA (U21)-MOLDOVA (U21)-2.851.25-
DFGEORGIA-ESTONIA-1.581.92-
U21SWITZERLAND (U21)-PORTUGAL (U21)-1.851.65-
U21SLOVAKIA (U21)-ALBANIA (U21)-1.601.90-
U21BULGARIA (U21)-SLOVENIA (U21)-1.851.65-
DFRUSSIA-FRANCE-1.701.80-
U21AUSTRIA (U21)-F.Y.R.MACEDONIA(U21)-1.901.60-
U21POLAND (U21)-LITHUANIA (U21)-2.451.35-
U21ISRAEL (U21)-NORWAY (U21)-1.601.90-
GE3CHEMNITZER FC7-7uOuuOOuOOuuOuOSV WEHEN7-7OOuOuOOuuuOuuO1.651.8550.0050.00-
GE3CARL ZEISS JENA8-6uuuOuuOOuuOOOuFC WURZBURGER KICKERS6-8OOuOuuOOOuuOuO1.601.9050.0050.00-
GE3SV MEPPEN8-5OOOuuuuOuOuuuSC PADERBORN 075-8OOuOuOOOOuuuO1.801.7050.0050.00-
DFSWITZERLAND-PANAMA-1.921.58-
U21ENGLAND (U21)-UKRAINE (U21)-1.901.60-
DFMONTENEGRO-TURKEY-1.601.90-
DFDENMARK-CHILE-1.751.75-
DFHUNGARY-SCOTLAND-1.601.90-
DFTUNISIA-COSTA RICA-1.552.00-
DFSLOVENIA-BELARUS-1.751.75-
DFLUXEMBOURG-AUSTRIA-1.621.88-
DFROMANIA-SWEDEN-1.601.90-
U21REP. OF IRELAND(U21)-AZERBAIJAN (U21)-2.301.40-
ANLEASTLEIGH9-10uOuuuOOOOuOOuOOOuuuDOVER11-7uOuuuuOuuuuOuOOOOu1.801.7054.0545.95-
ANLHARTLEPOOL11-7uuuOuOuuuuOOOOuOuuBROMLEY8-10OuOuOOuOOuOOOuOuuu1.701.8052.7847.22-
ANLMACCLESFIELD10-9uuuOOOuuOuOOOuuuOuOGATESHEAD9-8OuuOuOuOuOuuOOuOu1.751.7552.7847.22-
ΑΓΙΣΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ-ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ-2.151.45-
ΑΓΙΣΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ-LOWESTOFT TOWN-2.451.35-
ΑΓΙΣΜΕΡΤΣΤΧΑΜ-ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ-2.301.40-
ΑΓΙΣΣΤΕΪΝΣ ΤΑΟΥΝ-ΜΠΡΑΪΤΛΙΝΓΚΣΙ ΡΙΤΖΕΝΤ-2.601.30-
AGNBΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ-BOSTON UTD-1.901.60-
AGNBHARROGATE TOWN-ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ-2.451.35-
AGNBSALFORD CITY-BLYTH SPARTANS-2.301.40-
AGNNCONCORD RANGERS-ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ.-1.851.65-
AGNNWESTON SUPER MARE-BRAINTREE-2.001.55-
ΑΒΠΛALTRINCHAM-ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ-2.151.45-
ΑΒΠΛBARWELL-STAFFORD RANGERS-1.851.65-
ΑΒΠΛΡΑΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ-ASHTON UNITED-2.151.45-
ΑΒΠΛΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-WORKINGTON-2.001.55-
ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΜΠΙ-MICKLEOVER SPORTS-2.151.45-
ΑΝΠΛKETTERING-ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ-2.451.35-
ΑΝΠΛΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ-ΜΠΑΣΙΝΓΚΣΤΟΟΥΚ ΤΑΟΥΝ-2.151.45-
ΑΝΠΛΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ-ΡΟΥΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ-2.301.40-
ΑΝΠΛΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ-ΧΙΤΣΧΙΝ ΤΑΟΥΝ-2.151.45-
ΑΝΠΛΤΙΒΕΡΤΟΝ-ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ-2.451.35-
DFBELGIUM-SAUDI ARABIA-2.401.37-
DFGERMANY-BRAZIL-1.851.65-
DFPOLAND-SOUTH KOREA-1.601.90-
ILKATHLONE TOWN-UCD-2.601.30-
SC2BERWICK7-5OOOuuuuuOuOuELGIN CITY2-12OOOOOOuOOOOOuO1.901.6034.6265.38-
SC2COWDENBEATH6-7uuOOOOuuuOOuOCLYDE4-10OOOOuuOOuOOOuO1.801.7037.0462.96-
SC2STIRLING ALBION6-8OuOOOOuuuuOOOuEDINBURGH CITY7-6uuOOuuOuOuOuO1.901.6048.1551.85-
STSINVERNESS CT8-4uuOuuuOuuOOuDUNDEE UTD8-5uOuOuuuuuOuOO1.751.7564.0036.00-
STSST MIRREN7-7OOOOOOOuuuuuuuDUMBARTON10-3uuuOuuOuuuuuO2.051.5062.9637.04-
DFAUSTRALIA-COLOMBIA-1.751.75-
DFENGLAND-ITALY-1.601.90-
DFSPAIN-ARGENTINA-1.851.65-
PO2GUIMARAES B6-8uOOuOOOuOOOuuuSANTA CLARA8-6OuuOOOuOuuuuuO1.552.0050.0050.00-
ΑΥΣΠΥΚ-ΤΑΡΙΝΓΚΑ ΡΟΒΕΡΣ-2.851.25-
DFTOGO-MADAGASCAR0-01.452.150-0
DFSOUTH AFRICA-ΑΝΓΚΟΛΑ-1.482.101-1
DFJORDAN-KUWAIT-1.372.401-0
U23ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ U23-ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ U23-1.921.580-3
OYRBOSTON RIVER0-1OATENAS1-2OOu1.751.7525.0075.001-0
OYRCERRO1-1uOPENAROL2-0uu1.801.7075.0025.000-3
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U20--1.851.65-
ΚΑΛΙΑΡΙ U20-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ U20-1.921.58-
ΜΙΛΑΝ U19-ΠΑΡΜΑ U20-2.151.45-
ΕΜΠΟΛΙ U20-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ U20-2.401.37-
ΑΡΜ1ΓΚΑΝΤΖΑΣΑΡ ΚΑΠΑΝ 2-ΠΙΟΥΝΙΚ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-2.251.420-4
ΚΡΟ2ND GORICA-ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-1.552.001-0
AR2SARMIENTO JUNIN-ALDOSIVI-1.402.30-
AR2ATLETICO DE RAFAELA-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ-1.482.10-
ΚΡΟ2ΛΟΥΣΚΟ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β-1.552.001-1
AYPADELAIDE CITY FC-ΑΔΕΛΑΪΔΑ-2.751.27-
AYPCROYDON KINGS-ΔΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΑΪΔΑ-2.101.48-
AYPΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ-ΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΑ-2.601.30-
AYPADELAIDE COMETS-ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ-2.601.30-
AYPΜΠΕΝΤΛΙ ΓΚΡΙΝΣ-ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΪΤΣ-2.601.302-1
AYPPASCOE VALE-ΧΕΪΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ-2.101.482-3
AYPGREEN GULLY-ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ-2.101.482-1
AYPΠΟΡΤ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Σ.-HUME CITY-1.921.581-1
AYPAVONDALE FC-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-2.151.452-0
AYPAVONDALE FC-ΜΠΟΥΛΕΝ ΛΑΪΟΝΣ-2.301.402-0
AYPNORTHCOTE CITY-ΝΟΤΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ-2.151.45-
AYPΚΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΙΤΙ-ΝΤΑΝΕΝΟΝΓΚ ΘΑΝΤΕΡ-2.401.37-
AYΠΚΟΚΜΠΕΡΝ-ΜΠΕΪΣΓΟΥΤΕΡ-2.451.35-
AYΠSORRENTO-ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΛΑΪΟΝΣ-2.451.35-
AYΠARMADALE-ΙΝΓΚΕΛΓΟΥΝΤ-2.751.27-
AYΠPERTH GLORY FC4-6OuuOuOuOOOΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ-2.351.38-
AYΠPERTH SC-SUBIACO-2.451.35-
AYΠΦΛΟΡΕΑΤ ΑΘΗΝΑ-ΓΙΟΝΤΑΛΟΥΠ ΓΙΟΥΝ.-2.601.30-
KRKCS CARTAGINES-ΓΚΡΕΣΙΑ-1.601.90-
KRKCS CARTAGINES-ΓΚΡΕΣΙΑ-1.601.90-
KOLDEP. PASTO4-0uuuuAMERICA DE CALI2-3OuOuO1.402.3066.6733.33-
KOLJUNIOR3-2uuOuOONCE CALDAS1-3OuOO1.601.9044.4455.56-
KOLIND. MEDELLIN2-3OuOOuDEPORTES TOLIMA3-0uuu1.552.0062.5037.50-
KOLCHICO2-3uOOOuSANTA FE3-2uOuuO1.352.4550.0050.00-
KOLRIONEGRO FC4-1uuuOuLA EQUIDAD3-1uuOu1.372.4077.7822.22-
KOLDEPORTIVO CALI2-3uOuOOΛΕΟΝΕΣ Π.Σ.3-1uOuu1.402.3055.5644.442-1
KOLMILLONARIOS2-1uuOJAGUARES3-2uuOuO1.522.0262.5037.50-
KOLHUILA2-1uuOPATRIOTAS5-0uuuuu1.402.3087.5012.50-
KOLENVIGADO3-1uuuOATLETICO NACIONAL2-2uOuO1.452.1562.5037.50-
KOLΑΤΛ. ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ1-0uALIANZA PETROLERA1-2uOO1.522.0250.0050.00-
KRKΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ ΦΚ-AD CARMELITA-1.751.75-
KRKΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ ΦΚ-AD CARMELITA-1.751.75-
KRKLIMON FC-SANTOS DE GUAPILES-1.651.85-
KRKLIMON FC-SANTOS DE GUAPILES-1.651.85-
KRKPEREZ ZELEDON-CS HEREDIANO-1.601.90-
KRKPEREZ ZELEDON-CS HEREDIANO-1.601.90-
KRKLD ALAJUELENSE-DEPORTIVO SAPRISSA-1.851.65-
KRKLD ALAJUELENSE-DEPORTIVO SAPRISSA-1.851.65-
KRKMUNICIPAL LIBERIA-UNIV. DE COSTA RICA-1.552.00-
KRKMUNICIPAL LIBERIA-UNIV. DE COSTA RICA-1.552.00-
ΒΙΡΛΜΠΑΛΙΜΕΝΑ-ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟΥΝ.-2.851.25-
ΤΖΕΝΟΑ U20-ΣΠΕΤΣΙΑ U20-2.051.50-
ΙΝΤΕΡ U19-ΠΡΟ ΒΕΡΣΕΛΙ U20-2.101.48-
DFGREECE-EGYPT-1.651.85-
ΑΓΙΣΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ-ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ-2.301.40-
MAROΣΑΜΠΑΠ ΑΤΛΑΣ ΚΕΝΙΦΡΑ-RAJA CASABLANCA-1.372.40-
MAROFUS RABAT-OLYMPIQUE KHOURIBGA-1.482.10-
MAROΒΙΝΤΑΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ-RENAISSANCE BERKANE-1.352.45-
MAROΡΑΠΙΝΤ ΟΥΕΝΤ ΖΕΝ-ΡΑΣΙΝΓΚ ΑΘΛΕΤΙΚ-1.352.45-
MAROHASSANIA AGADIR-ITTIHAD TANGER-1.352.45-
MARODIFAA EL JADIDA-CHABAB RIF HOCEIMA-1.422.25-
MAROOLYMPIQUE SAFI-KAWKAB A.C.MARRAKECH-1.322.55-
MAROΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥΑΝ-FAR RABAT-1.482.10-
AGNNHEMEL HEMPSTEAD TOWN-BATH CITY-1.701.80-
ΑΒΠΛΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ-HALESOWEN TOWN-2.601.30-
ΑΒΠΛSTALYBRIDGE-GRANTHAM TOWN-2.001.55-
AGNBBRADFORD PARK AVENUE-AFC TELFORD UTD-1.901.60-
AR2ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ-GUILLERMO BROWN-1.422.252-2
ΑΥΕKΟΥΝΙΟΝ ΑΓ. ΦΛΟΡΙΑΝ-ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ-2.451.350-1
AGNBYORK-SOUTHPORT-2.051.50-
AGNBALFRETON-KIDDERMINSTER-1.901.60-
U21ENGLAND (U21)-ROMANIA (U21)-2.251.42-
AYPΧΑΚΟΑ-SUTHERLAND SHARKS-2.401.37-
AYPΜΑΡΚΟΝΙ ΣΤΑΛΙΟΝ-ΑΠΙΑ ΛΙΧΑΡΝΤ-2.401.37-
AYPBLACKTOWN CITY-ΜΠΟΝΙΡΙΝΓΚ ΓΟΥΑΪΤ ΙΓΚΛΣ-2.601.30-
AYPΣΙΔΝΕΪ U21-ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ-2.301.40-
ΑΡΜ1ΣΙΡΑΚΙ ΓΚΙΟΥΜΡΙ 2-MΠΑΝΑΝΤΣ ΓΕΡΕΒΑΝ 2-2.551.322-1
AYPΣΙΔΝΕΪ ΟΛΥΜΠΙΚ-ΜΑΝΛΙ Γ.-2.051.50-
AYPROCKDALE CITY SUNS-ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ.-2.051.50-
AYPΡΕΝΤΛΑΝΤ-ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΤΡ.-3.151.201-2
DFΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΦΙΤΖΙ-2.101.483-2
AYPMORETON BAY UNITED-ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΪΟΝΣ-2.101.48-
DFALGERIA-TANZANIA-2.101.484-1
ΑΥΕKΣΠΑΡΚΑΣΣΕ ΓΚΛΕΪΣΝΤΟΡΦ 1919-ΣΤΑΝΤΛ -2.001.553-1
DFMALAYSIA-ΜΟΓΓΟΛΙΑ-2.751.272-2
DFBAHRAIN-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ-1.402.300-0
ΑΥΕKΑΛΛΕΡΧΕΪΛΙΝΓΚΕΝ-ΛΑΦΝΙΤΖ-2.001.550-0
ΑΥΕKΟΥΝΙΟΝ ΒΟΛΚΣΜΠΑΝΚ ΒΟΚΛΑΜΑΡΚΤ-ΓΚΑΡΤΕΝ-2.001.554-1
ΑΥΕΑΝΕΟΥΣΙΝΤΛ 1919-ΕΜΠΡΕΪΣΝΤΟΡΦ-2.051.500-2
DFST TRUIDEN11-4OuuOuuuOuuOuuuuLIERSE-2.101.482-2
ΑΥΕΑΑΜΣΤΕΤΕΝ-ΒΙΕΝΝΕΡ ΣΠΟΡΚΛΑΜΠ-2.101.481-0
DFBAYER LEVERKUSEN6-7OOOOOOuuOuuuuVfL BOCHUM9-5uuOOOuuuuOuuuO1.921.5855.5644.445-2
DFUNION BERLIN6-8OuuOOuOuOuOOuOVfL WOLFSBURG8-5uuOOuOuuuuOuO2.251.4251.8548.150-3
U20ΤΣΕΧΙΑ U20-ΙΤΑΛΙΑ U20-1.881.621-0
ΑΥΕΑΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ-SC-ESV PARNDORF-2.101.483-5
ΑΥΕΑASK-BSC ΜΠΡΟΥΚ/ΛΕΪΘΑ-ΝΟΡΝΤΕΑ ΑΝΤΜΙΡΑ (ΕΡ.)-2.101.482-0
U21REP. OF IRELAND(U21)-ICELAND (U21)-1.681.823-1
OYRRACING MONTEVIDEO1-2uOONACIONAL DE FOOTBALL0-3OOO1.851.6516.6783.330-1
OYRLIVERPOOL MONTEVIDEO1-1OuATLETICO TORQUE0-2OO2.001.5525.0075.001-0
ΓΕΜΛΕΛΤΕΡΝΤΟΡΦ-ΑΜΠΕΡΓΚ-2.351.388-1
ΓΕΡΛΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ-ΠΙΠΙΝΣΡΙΝΤ-2.051.503-1
ΓΕΡΛΜΠΟΥΣΜΠΑΧ-SCHWEINFURT-2.001.551-0
ΓΕΡΛTSV 1860 MUNICH-ΓΚΑΡΧΙΝΓΚ-2.301.404-1
ΓΕΡΛΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ-FSV MAINZ 05 II-1.851.652-0
ΓΕΡΛVFB STUTTGART II-ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ-2.001.552-4
ΓΕΡΛΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΪΜ-ΑΪΝΤΡ. ΣΤΑΝΤΑΛΕΝΤΟΡΦ-2.021.522-0
DFUKRAINE-SAUDI ARABIA-1.581.921-1
DFSINGAPORE-ΜΑΛΔΙΒΕΣ-1.901.603-2
DFGAMBIA-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ-1.422.251-1
ΡΙΕΚΑ U20-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U200-02.001.55-
ΙΝΤΕΡ U191-0uΤΖΕΝΟΑ U200-02.251.42100.000.00-
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ U200-0ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ U201-0u2.251.42100.000.00-
ΙΣΠ3PONFERRADINA-ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ-1.502.054-0
ΙΣΠ3ΛΙΟΑ-ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β-1.482.100-2
DFΚΟΥΡΑΚΑΟ-BOLIVIA-1.851.651-1
OYRRAMPLA JUNIORS1-2OuOLIVERPOOL MONTEVIDEO1-2uOO1.801.7033.3366.67-
AR2GIMNASIA JUJUY-FERRO CARRIL OESTE-1.352.45-
AR2LOS ANDES-BROWN DE ADROGUE-1.382.35-
AR2ΣΠ. ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ-FLANDRIA-1.402.30-
AR2SAN MARTIN TUCUMAN-INSTITUTO CORDOBA-1.402.30-
AR2BOCA UNIDOS-ΜΙΤΡΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΤΕΡΟ-1.402.30-
AR2NUEVA CHICAGO-JUVENTUD UNIDA-1.372.40-
AR2VILLA DALMINE-INDEPEND. RIVADAVIA-1.402.30-
ΑΡΓ3ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ-FENIX0-3OOO1.452.15-
ΑΡΓ3ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ-ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΝΤΕΠ.ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΝΤΕΦΕΝΣ. ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ-1.422.25-
ΑΡΓ3ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ-ΠΛΑΤΕΝΣΕ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ-1.482.10-
ΑΡΓ3ΚΟΛΕΓΚΙΑΛΕΣ-ΑΚΑΣΟΥΣΟ-1.452.15-
ΑΡΓ3ΑΛΜΙΤΡΑΝΤΕ ΜΠΡ.-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΑΓΕΡΕΣ-1.422.25-
ΑΡΓ3ΚΟΥΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ-ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ-1.402.30-
ΑΡΓ3ΚΛΑΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ-ΣΑΣΑΣΙΠΑΞ-1.522.02-
AYPΓΟΥΕΣΤΟΝ ΓΟΥΟΡΚΕΡΣ-ΛΕΪΚ ΜΑΚΑΡΙ ΣΙΤΙ-2.401.37-
AYPΑΝΤΑΜΣΤΟΟΥΝ ΡΟΖΕΜΠΟΥΝΤ-HAMILTON OLYMPIC-2.451.35-
AYPΜΠΡΟΑΝΤΜΕΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ-ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ-2.451.35-
AYPΜΠΕΛΚΟΝΕΝ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΑΛΙΝ ΓΙΟΥΝ.-2.851.25-
AYPΚΟΜΑ ΤΑΪΓΚΕΡΣ-ΓΟΥΟΝΤΕΝ ΓΟΥΕΣΤΟΝ-3.351.17-
AYPNORTHERN FURY FC-ΦΑΡ ΝΟΡΘ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ-3.751.13-
AYPΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ ΝΕΟΙ-OLYMPIC FC-3.301.18-
AYPΟΛΥΜΠΙΑ-ΝΤΕΒΟΝΠΟΡΤ ΣΤΡΑΪΚΕΡΣ-2.551.32-
ΑΥΕKΜΠΑΝΤ ΓΚΛΑΪΧΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΚΑΛΣΝΤΟΡΦ-1.921.58-
ΑΥΕΑFCM ΤΡΑΪΣΚΙΡΤΣΕΝ-ΚΑΡΑΜΠΑΚ ΒΙΕΝΝΗΣ-2.101.48-
ΑΥΕΑΜΑΝΣΝΤΟΡΦ-SV HORN-2.151.45-
ΑΥΕΑΣΤΑΝΤΛΑΟΥ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ (EΡ.)-2.021.52-
ΑΥΕΑΠΟΛΤΕΝ 2-ΣΒΕΧΑΤ-2.051.50-
ΑΖΕ2ΖΑΚΑΤΑΛΑ-ΜΟΪΚ ΜΠΑΚΟΥ-1.701.80-
ΑΖΕ2AZAL BAKU-ΑΓΚΣΟΥ-1.901.60-
BOLBNACIONAL POTOSI-ΑΟΥΡΟΡΑ-2.101.48-
BOLBSAN JOSE-CLUB UNIVERSITARIO-2.251.42-
ΚΙΝΚΣΟΥΖΧΟΥ-ΣΧΕΝΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΓΚΖΙΝ-1.751.75-
ΚΙΝΑΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ-HANGZHOU GREENTOWN-2.151.45-
ΚΡΟ2ND GORICA-ΛΟΥΣΚΟ-1.552.00-
ΚΡΟ2ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β-ΣΙΜΠΕΝΙΚ-1.552.00-
ΚΡΟ2ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ-ΚΟΥΣΤΟΣΙΖΑ-1.552.00-
ΚΡΟ2ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ-ΣΟΛΙΝ-1.581.92-
ΚΡΟ2ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ-ΧΡΒΑΤΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ-1.522.02-
ISIMDELFIN SC1-1OuΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ-1.651.85-
ISIMINDEPEND. DEL VALLE2-0uuUNIV. CATOLICA1-1Ou1.821.6875.0025.00-
ISIMEL NACIONAL0-2OOΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ1-1Ou1.851.6525.0075.00-
ISIMAUCAS1-1uOBARCELONA SC2-0uu1.651.8575.0025.00-
ISIMEMELEC1-1uOLDU QUITO0-2OO1.721.7825.0075.00-
ISIMMACARA1-2OOuΤΕΧΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ2-0uu1.701.8060.0040.00-
ΓΕΡΛΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ ΙΙ-1.901.60-
ΓΕΡΛΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ-ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ-2.301.40-
ΓΕΡΛΜΠΑΕΡΟΥΘ-ΑΟΥΓΚΣΜΟΥΡΓΚ ΙΙ-1.921.58-
ΓΕΡΛ1860 ΡΟΣΕΝΧΑΪΜ-ΟΥΝΤΕΡΦΟΧΡΙΝΓΚ-1.921.58-
ΓΕΡΛΙΛΕΡΤΙΣΕΝ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ-1.921.58-
ΓΕΡΛΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-ΧΑΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ-1.821.68-
ΓΕΡΛΟΥΤΙΝ-ΧΑΒΕΛΣΕ-1.921.58-
ΓΕΡΛΤΖΕΝΤΕΛΟΧ-ΡΕΧΝΤΕΝ-1.801.70-
ΓΕΡΛΕΓΚΕΣΤΟΡΦ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ II-1.851.65-
ΓΕΡΛΧΙΛΝΤΕΣΧΑΪΜ-ΑΛΤΟΝΑ 93-1.601.90-
ΓΕΡΛΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ-ΒΑΪΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-1.801.70-
ΓΕΡΛΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ / ΑΣΕΛ-ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-1.651.85-
ΓΕΡΛVfB LUBECK-ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΕΡ.)-1.851.65-
ΓΕΡΛΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ-2.151.45-
ΓΕΡΛΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ-2.001.55-
ΓΕΡΛΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ-ΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ-1.781.72-
ΓΕΡΛΒΑΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧΑΟΥΣΕΝ-ΧΕΡΤΑ (ΕΡ.)-1.851.65-
ΓΕΡΛΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ-FSV FRANKFURT-2.001.55-
ΓΕΡΛΣΤΙΝΜΠΑΧ-STUTT. KICKERS-1.921.58-
ΓΕΡΛΟΥΛΜ 1846-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΙΙ-1.651.85-
ΓΕΡΛFC SAARBRUCKEN-TuS KOBLENZ-2.021.52-
ΓΕΡΛΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ-ΡΟΚΛΙΝΓΚ ΒΟΛΚΙΝΓΚΕΝ-2.021.52-
ΓΕΡΛKICKERS OFFENBACH-ΒΟΡΜΑΤΙΑ ΒΟΡΜΣ-2.001.55-
ΓΕΡΛΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ-1.821.68-
ΓΕΡΛΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΡΧΙΝΕΡΝ-1.921.58-
ΓΕΡΛΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΕΡ.)-ROT-WEISS OBERHAUSEN-1.701.80-
ΓΕΡΛΜΠΟΝΝΕΡ-ΒΕΡΛ-1.651.85-
ΓΕΡΛΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ.-ΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ-2.021.52-
ΓΕΡΛΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ-ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09-1.801.70-
ΓΕΡΛΒΟΥΠΕΡΤΑΛ-ALEMANNIA AACHEN-1.651.85-
ΓΕΡΛROT-WEISS ESSEN-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΙΙ-1.801.70-
ΓΕΡΛΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2-ΕΡΝΤΕΜΠΡΟΥΚ-1.851.65-
ΓΟΥΑΑΝΤΙΚΟΥΑ-ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ-1.651.85-
ΓΟΥΑΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ-ΣΙΚΟΥΙΝΑΛΑ-1.651.85-
ΟΝΔΡΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΑ-ΜΑΡΑΘΟΝ-1.751.75-
ΟΝΔΡCD ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΤΖΟΥΤΙΚΑΛΠΑ-1.581.92-
ΟΝΔΡΠΛΑΤΕΝΣΕ-ΛΟΜΠΟΣ UPNFM-1.601.90-
ΟΝΔΡΒΙΝΤΑ-ΟΝΔΟΥΡΕΣ-2.021.52-
ΟΝΔΡΜΟΤΑΓΚΟΥΑ-OLYMPIA-1.581.92-
DFCOTE D IVOIRE-TOGO-1.651.85-
DFKENYA-ΚΟΜΟΡΕΣ-1.402.30-
DFZAMBIA-SOUTH AFRICA-1.502.05-
DFZAMBIA-SOUTH AFRICA-1.522.02-
DFGEFLE IF6-9OuOOOuuOuOOuOOuIK SIRIUS5-10uuuOuOOOuOOOOOO2.251.4236.6763.33-
DFIF BROMMAPOJKARNA4-11OOOOOuOuOOOuOuODJURGARDEN7-8uOuOuOOOuuOOOuu2.051.5036.6763.33-
DFHACKEN7-8uOOOOuuuuuOOOOuFALKENBERGS FF8-7OuOOOuuOuuOuuuO2.051.5050.0050.00-
DFIFK GOTEBORG8-7uuuOuuOOOuOuOuOORGRYTE8-7OOOuuOuOuOuuuuO2.021.5253.3346.67-
U17ΣΕΡΒΙΑ U17-ΟΥΚΡΑΝΙΑ U17-1.522.02-
U17ΙΣΠΑΝΙΑ U17-ΤΣΕΧΙΑ U17-1.422.25-
U17ΙΡΛΑΝΔΙΑ U17-ΓΕΩΡΓΙΑ U17-1.601.90-
U17ΠΟΛΩΝΙΑ U17-ΠΓΔΜ U17-1.901.60-
U17ΓΑΛΛΙΑ U17-ΔΑΝΙΑ U17-1.821.68-
U17ΑΥΣΤΡΙΑ U17-ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U17-1.581.92-
U17ΣΚΩΤΙΑ U17-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U17-1.522.02-
U17ΓΕΡΜΑΝΙΑ U17-ΕΛΛΑΔΑ U17-2.021.52-
U17ΟΥΓΓΑΡΙΑ U17-ΡΟΥΜΑΝΙΑ U17-1.601.90-
U17ΙΣΡΑΗΛ U17-ΣΛΟΒΕΝΙΑ U17-1.581.92-
U19ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19-ΣΚΩΤΙΑ U19-2.151.45-
U19ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19-ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19-2.751.27-
U19ΠΓΔΜ U19-ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19-1.921.58-
U19ΙΤΑΛΙΑ U19-ΠΟΛΩΝΙΑ U19-1.581.92-
U19ΤΣΕΧΙΑ U19-ΕΛΛΑΔΑ U19-1.601.90-
U19ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19-ΚΟΣΟΒΟ U19-2.001.55-
U19ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19-ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19-2.101.48-
U19ΓΑΛΛΙΑ U19-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19-2.451.35-
U19ΙΣΠΑΝΙΑ U19-ΒΕΛΓΙΟ U19-2.101.48-
U19ΔΑΝΙΑ U19-ΤΟΥΡΚΙΑ U19-1.601.90-
U19ΑΥΣΤΡΙΑ U19-ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19-1.651.85-
U19ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19-ΣΕΡΒΙΑ U19-1.581.92-
U19ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19-ΣΟΥΗΔΙΑ U19-1.581.92-
ΙΤΑ4ΜΠΟΡΓΚΑΡΟ-ΑΡΚΟΝΑΤΕΖΕ-1.601.90-
ΙΤΑ4ΤΣΙΕΡΙ-ΚΑΡΟΝΕΖΕ-1.801.70-
ΙΤΑ4ΜΠΡΑ-ΚΑΡΑΤΕΖΕ-1.601.90-
ΙΤΑ4ΓΚΟΤΣΑΝΟ-ΒΑΡΕΖΙΝΑ-1.921.58-
ΙΤΑ4ΙΝΒΕΡΟΥΝΟ-ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ-2.021.52-
ΙΤΑ4ASD ΟΛΤΡΕΠΟΒΟΓΚΕΡΑ-COMO-1.651.85-
ΙΤΑ4VARESE-ΟΛΓΚΙΝΑΤΕΣΕ-1.751.75-
ΝΟΡΓΓΚΡΑΝΤ ΜΠΟΝΤ (Γ)-ΤΡΟΝΤΧΑΪΜ-ΟΡΝ (Γ)-2.151.45-
ΝΟΡΓΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ)-ΛΣΚ ΚΒΙΝΝΕΡ (Γ)-2.151.45-
ΝΟΡΓΣΑΝΤΒΙΚΕΝ (Γ)-ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ)-1.851.65-
ΝΟΡΓΚΛΕΠ (Γ)-ΑΡΝΑ-ΜΖΟΡΝΑΡ (Γ)-1.851.65-
ΝΟΡΓΡΟΑ (Γ)-LYN OSLO-2.401.37-
ΙΣΠ3REAL MADRID CASTILLA-ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ Β-1.651.85-
ΙΣΠ3ΤΑΛΑΒΕΡΑ-ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ-1.482.10-
ΙΣΠ3ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ-ΤΟΛΕΝΤΟ ΣΑΝΤ-1.851.65-
ΙΣΠ3ΚΟΡΟΥΞΟ-ΟΥΝΙΟΝ ΑΝΤΑΡΒΕ-1.482.10-
ΙΣΠ3RACING DE FERROL-ΡΑΠΙΝΤΟ ΝΤΕ ΜΠΟΥΖΑΣ-1.482.10-
ΙΣΠ3ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β-PONTEVEDRA-1.701.80-
ΙΣΠ3ΡΑΓΙΟ ΜΑΓΙΑΝΤΑΧΟΝΤΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-1.482.10-
ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β-ΝΑΒΑΛΚΑΡΝΕΡΟ-1.502.05-
ΙΣΠ3ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΡΕΓΙΕΣ-ΣΕΡΣΕΝΤΑ-1.701.80-
ΙΣΠ3ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ-ΙΖΑΡΑ-1.701.80-
ΙΣΠ3ΟΣΑΣΟΥΝΑ Β'-ΓΚΕΡΝΙΚΑ-1.482.10-
ΙΣΠ3ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ-RACING SANTANDER-1.482.10-
ΙΣΠ3ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ-REAL UNION-1.522.02-
ΙΣΠ3ΒΙΤΟΡΙΑ-ATHLETIC CLUB B-1.482.10-
ΙΣΠ3ΛΕΑΛΤΑΝΤ-MIRANDES-1.801.70-
ΙΣΠ3ΑΜΠΟΡΕΜΠΙΕΤΑ-ΠΕΝΑ ΣΠΟΡ-1.701.80-
ΙΣΠ3ΤΟΥΝΤΕΛΑΝΟ-ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ-1.552.00-
ΙΣΠ3ΚΑΟΥΝΤΑΛ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Β'-1.821.68-
ΙΣΠ3VILLARREAL B-LLEIDA-1.452.15-
ΙΣΠ3ΣΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟ-ΠΕΡΑΛΑΝΤΑ-1.452.15-
ΙΣΠ3ΕΜΠΡΟ-ELCHE-1.452.15-
ΙΣΠ3LLAGOSTERA-ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-1.482.10-
ΙΣΠ3ΚΟΡΝΕΛΑ-ΟΛΟΤ-1.482.10-
ΙΣΠ3ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Β-1.452.15-
ΙΣΠ3ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ-ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ-1.452.15-
ΙΣΠ3ΟΝΤΙΝΙΕΝΤ-ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ Β΄-1.502.05-
ΙΣΠ3ALCOYANO-SABADELL-1.402.30-
ΙΣΠ3HERCULES-MALLORCA-1.422.25-
ΙΣΠ3ΛΙΝΕΝΣΕ-ΚΟΡΔΟΒΑ Β-1.482.10-
ΙΣΠ3BADAJOZ-ΓΡΑΝΑΔΑ Β-1.452.15-
ΙΣΠ3ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΟΥΕΛΒΑ-ΒΙΓΙΑΝΟΒΕΝΣΕ-1.482.10-
ΙΣΠ3LORCA-ΜΑΡΜΠΕΛΑ-1.482.10-
ΙΣΠ3EXTREMADURA-ΜΕΛΙΛΑ-1.422.25-
ΙΣΠ3MURCIA-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ Β-1.502.05-
ΙΣΠ3ΕΧΙΖΑ ΜΠΑΛΟΜΠΙ-ΜΕΡΙΔΑ-1.502.05-
ΙΣΠ3ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β-ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ-1.522.02-
ΙΣΠ3ΕΛ ΕΧΙΝΤΟ-UCAM ΜΟΥΡΘΙΑ-1.482.10-
ΙΣΠ3CARTAGENA-ΧΟΥΜΙΓΙΑ-1.422.25-
ΑΜΕ3ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΤΕΡΙ-ΧΑΡΙΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΙΤΙ ΙΣΛΑΝΤΕΡΣ-1.851.65-
ΑΜΕ3ΣΑΡΛΟΤ ΙΝΤΙΠΕΝΤΕΝΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ ΙΙ-2.021.52-
ΑΜΕ3ΡΙΤΣΜΟΝΤ ΚΙΚΕΡΣ-ΙΝΤΙ ΕΛΕΒΕΝ-1.851.65-
ΑΜΕ3ΛΟΥΙΣΒΙΛ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΡΕΪΛΧΟΚΣ-2.021.52-
ΑΜΕ3ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΪ ΡΟΝΤΙΣ-ΜΠΙΘΛΕΕΜ ΣΤΙΛ-2.021.52-
ΒΕΝΜΟΝΑΓΚΑΣ-ΑΡΑΓΚΟΥΑ-1.581.92-
ΒΕΝCARABOBO FC (VEN)-ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ-1.751.75-
ΙΤΑ4ΙΜΟΛΕΖΕ-ΦΙΟΡΕΝΖΟΥΟΛΑ-1.701.80-
ΙΤΑ4ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΡΕΣΤΙΝΑ-ΣΑΝΣΕΠΟΛΚΡΟ-1.751.75-
ΙΣΠ4ΣΕΒΙΛΛΗ Γ-XEREZ-1.701.80-
ΙΣΠ4ΛΟΣ ΜΠΑΡΙΟΣ-ΚΑΜΠΕΣΕΝΣΕ-1.522.02-
ΙΣΠ4ΚΑΣΤΙΓΕΧΑ-ΘΕΟΥΤΑ-1.701.80-
ΙΣΠ4ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΝΙΟΝ ΓΚΟΥΪΜΑΡ-ΛΑΣ ΖΟΚΑΣ-1.701.80-
ΙΣΠ4ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΑΡΕΣ-ΕΛ ΕΝΤΡΕΓΚΟΥ-1.601.90-
ΙΣΠ4ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ-ΠΑΤΕΡΝΑ-1.601.90-
ΙΣΠ4ΑΛΖΙΡΑ-ΜΠΟΥΝΙΟΛ-1.851.65-
ΙΣΠ4ΧΟΥΒΕΝΤΟΥΔ ΤΟΡΕΜΟΛΙΝΟΣ-ΒΕΛΕΖ-1.552.00-
ΙΣΠ4REAL JAEN-ΟΥΕΤΟΡ ΤΑΧΑΡ-1.701.80-
ΙΣΠ4ΜΑΡΑΚΕΝΑ-ΑΛΜΕΡΙΑ Β'-2.021.52-
ΑΝΛΓΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΪΝΑ ΚΑΡΙΤΖ (Γ)-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΘΟΡΝΣ (Γ)-1.552.00-
ΑΝΛΓΣΙΑΤΛ ΡΙΓΝΚ (Γ)-ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΠΙΡΙΤ (Γ)-1.851.65-
OYRCERRO1-2uOOATENAS2-2OOuu1.801.7042.8657.14-
SC1RAITH ROVERS5-9OOOuuuuOOOuOOOEAST FIFE7-7uOuOOuuOOuuuOO1.881.6242.8657.14-
SC1ALBION ROVERS3-11OOOOuOuOOOOuOOARBROATH5-9uOOOuOuuOuOOOO2.101.4828.5771.43-
AR2SANTAMARINA-ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ-1.422.25-
AR2QUILMES-ALL BOYS-1.422.25-
ΑΛΓΚJS KABYLIE-ΜΠΛΙΝΤΑ-1.452.15-
DFBOTSWANA-LESOTHO-1.302.60-
EL2FC WOHLEN3-8OOuuOOOuOOOSERVETTE FC8-4uuuOOuuOuuOu2.101.4847.8352.17-
ΒΕΝZAMORA FC (VEN)-ΑΚ. ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ-1.482.100-0
ΒΕΝΜΙΝΕΡΟΣ-ΤΡΟΥΧΙΓΙΑΝΟΣ-1.522.02-
U21ΚΟΣΟΒΟ U21-GERMANY (U21)-2.851.25-
U21LIECHTENSTEIN (U21)-BOSNIA & H.(U21)-2.601.30-